header

ควบคุมภายใน

สำหรับสมาชิก

259353
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ก่อน
เดือนนี้
เดือนก่อน
ทั้งหมด
123
268
391
257641
4602
5748
259353
หมายเลขไอพี: 3.239.242.55
เวลาเครื่องแม่ข่าย: 2021-01-25 13:34:31
แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าบก เรื่อง กำหนดอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบของส่วนราชการภายในขององค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าบกตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ (พ.ศ.2564 - 2566) เขียนโดย สำนักปลัด 17
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าบก เรื่องการจัดบุคลากรลงสู่ตำแหน่งตามแผนอัตรากำลัง 3ปี ประจำปีงบประมาณ (พ.ศ.2564 - 2566) เขียนโดย สำนักปลัด 22
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าบก เรื่อง กำหนดตำแหน่งและระดับตำแหน่งพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างในส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าบก ประจำปีงบประมาณ (พ.ศ. 2564 - 2566 ) เขียนโดย สำนักปลัด 24
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าบก เรื่อง กำหนดโครงสร้างส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าบกตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ (พ.ศ.2564 - 2566) เขียนโดย สำนักปลัด 27
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าบก เรื่อง แผนพัฒนาพนักงานส่วนตำบล พ.ศ.2564-2566 เขียนโดย สำนักปลัด 24
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าบก เรื่อง แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ (พ.ศ. 2564-2566)ขององค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าบก เขียนโดย สำนักปลัด 17
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าบก เรื่อง ปรับปรุงแผนอัตรากำลังสามปี (ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 1) ประจำปีงบประมาณ (พ.ศ.2561-2563) เขียนโดย องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าบก 155
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าบก เรื่อง มาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าบก เขียนโดย องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าบก 144
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าบก เรื่อง ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง ๓ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑– ๒๕๖๓) เขียนโดย องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าบก 195
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าบก เรื่อง มาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของ พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าบก เขียนโดย องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าบก 173

footer