header

ควบคุมภายใน

สำหรับสมาชิก

118075
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ก่อน
เดือนนี้
เดือนก่อน
ทั้งหมด
42
67
1013
115794
2966
5752
118075
หมายเลขไอพี: 54.146.195.24
เวลาเครื่องแม่ข่าย: 2018-11-17 01:05:47

เนื้อหาอื่นๆ...

  1. การเปิดเผยราคากลาง และ การคำนวณราคากลางงานจ้าง ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย หน้าวัดบ้านเหล่าบก หมู่ที่ 1 บ้านเหล่าบก ตำบลเหล่าบก อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี
  2. การเปิดเผยราคากลาง และ การคำนวณราคากลางงานจ้าง ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการจัดซื้อรถยนต์บรรทุกน้ำดับเพลิงแบบเอนกประสงค์ ขนาดความจุ ไม่น้อยกว่า 4,000 ลิตร
  3. การเปิดเผยราคากลาง และ การคำนวณราคากลางงานจ้าง ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนสายเพื่อการเกษตร – เหล่าบก หมู่ที่ 1 บ้านเหล่าบก ตำบลเหล่าบก อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี
  4. การเปิดเผยราคากลาง และ การคำนวณราคากลางงานจ้าง ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง ถนนสาย สงยาง – โพนเพ็ก หมู่ที่ 10 ตำบลเหล่าบก อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี

footer