header

ควบคุมภายใน

สำหรับสมาชิก

125241
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ก่อน
เดือนนี้
เดือนก่อน
ทั้งหมด
120
173
726
123525
3032
2417
125241
หมายเลขไอพี: 54.234.75.144
เวลาเครื่องแม่ข่าย: 2019-01-16 15:58:19

เนื้อหาอื่นๆ...

  1. การเปิดเผยราคากลาง และ การคำนวณราคากลางงานจ้าง ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทางเข้าออกศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเศรษฐี ตำบลเหล่าบก อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี
  2. การเปิดเผยราคากลาง และ การคำนวณราคากลางงานจ้าง ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทิศตะวันออกหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 บ้านหนองหลัก ตำบลเหล่าบก อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี
  3. การเปิดเผยราคากลาง และ การคำนวณราคากลางงานจ้าง ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLTV)ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดหนองหลัก องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าบก อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุ
  4. การเปิดเผยราคากลาง และ การคำนวณราคากลางงานจ้าง ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการขุดลอกลำห้วยเวียงหลวงตอนล่าง หมู่ที่ 11 บ้านหลักชัย ตำบลเหล่าบก อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี

footer