header

ควบคุมภายใน

สำหรับสมาชิก

238054
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ก่อน
เดือนนี้
เดือนก่อน
ทั้งหมด
250
234
632
236172
2080
5578
238054
หมายเลขไอพี: 54.160.19.155
เวลาเครื่องแม่ข่าย: 2020-08-11 17:50:16

เนื้อหาอื่นๆ...

  1. การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานจ้างก่อสร้าง ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการ วางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กสายทิศตะวันตกหมู่บ้าน หมู่ที่ 10 บ้านสงยาง
  2. การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานจ้างก่อสร้าง ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง วางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กสายภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 11 บ้านหลักชัย
  3. การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานจ้างก่อสร้าง ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการ วางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กสายภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 12 บ้านหนองหลัก
  4. ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าบก เรื่องการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลางจัดซื้อวัสดุและครุภัณฑ์งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยประจำปีงบประมาณ25663จำนวน6รายการ

footer