header

สำหรับสมาชิก

113738
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ก่อน
เดือนนี้
เดือนก่อน
ทั้งหมด
27
251
667
111695
4381
6423
113738
หมายเลขไอพี: 54.161.100.24
เวลาเครื่องแม่ข่าย: 2018-10-24 00:18:04

การเปิดเผยราคากลาง และ การคำนวณราคากลางงานจ้าง ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการจัดซื้อรถยนต์บรรทุกน้ำดับเพลิงแบบเอนกประสงค์ ขนาดความจุ ไม่น้อยกว่า 4,000 ลิตร

logoคลิกที่นี่เพื่ออ่านประกาศ

การเปิดเผยราคากลาง และ การคำนวณราคากลางงานจ้าง ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนสายเพื่อการเกษตร – เหล่าบก หมู่ที่ 1 บ้านเหล่าบก ตำบลเหล่าบก อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี

logoคลิกที่นี่เพื่ออ่านประกาศ

การเปิดเผยราคากลาง และ การคำนวณราคากลางงานจ้าง ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนลูกรังสายเพื่อการเกษตรบ้านสงยาง หมู่ที่ 10 ตำบลเหล่าบก อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี

logoคลิกที่นี่เพื่ออ่านประกาศ

การเปิดเผยราคากลาง และ การคำนวณราคากลางงานจ้าง ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง ถนนสาย สงยาง – โพนเพ็ก หมู่ที่ 10 ตำบลเหล่าบก อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี

logoคลิกที่นี่เพื่ออ่านประกาศ

การเปิดเผยราคากลาง และ การคำนวณราคากลางงานจ้าง ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านหนองหลัก หมู่ที่ 9 ตำบลเหล่าบก อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี

logoคลิกที่นี่เพื่ออ่านประกาศ

More Articles...

  1. การเปิดเผยราคากลาง และ การคำนวณราคากลางงานจ้าง ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กหน้าโรงเรียนบ้านสงยาง หมู่ที่ 10 บ้านสงยาง ตำบลเหล่าบก อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี
  2. การเปิดเผยราคากลาง และ การคำนวณราคากลางงานจ้าง ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทิศตะวันออกหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 บ้านขมิ้น ตำบลเหล่าบก อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี
  3. การเปิดเผยราคากลาง และ การคำนวณราคากลางงานจ้าง ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทิศตะวันตกหมู่บ้านเชื่อมต่อถนนคอนกรีตเดิมบ้านขมิ้น หมู่ที่ 7 บ้านขมิ้น ตำบลเหล่าบก อำเภอม่วงสามสิบ
  4. การเปิดเผยราคากลาง และ การคำนวณราคากลางงานจ้าง ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 บ้านเหล่าบก ตำบลเหล่าบก อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี

footer