header

ควบคุมภายใน

สำหรับสมาชิก

257857
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ก่อน
เดือนนี้
เดือนก่อน
ทั้งหมด
97
119
216
256117
3106
5748
257857
หมายเลขไอพี: 3.236.156.34
เวลาเครื่องแม่ข่าย: 2021-01-18 13:58:14
แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
คำสั่ง อบต.เหล่าบกที่ 169/2563 เรื่องการแบ่งงานและมอบหมายหน้าที่ภายในกองการศึกษาฯ เขียนโดย สำนักปลัด 26
คำสั่ง อบต.เหล่าบกที่ 168/2563 เรื่อง การแบ่งงานและมอบหมายหน้าที่ภายในกองช่าง เขียนโดย สำนักปลัด 28
คำสั่ง อบต.เหล่าบกที่ 012/2563 เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนตำแหน่งผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคมและพนักงานส่วนตำบลในสังกัดกองสวัสดิการสังคม ประจำปีงบประมาณ 2563 เขียนโดย สำนักปลัด 31
คำสั่ง อบต.เหล่าบกที่ 011/2563 เรื่องแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนตำแหน่งผู้อำนวยการกองการศึกษาฯและพนักงานส่วนตำบลในสังกัดกองการศึกษาฯประจำปีงบประมาณ 2563 เขียนโดย สำนักปลัด 28
คำสั่ง อบต.เหล่าบกที่ 010/2563 เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนตำแหน่งผู้อำนวยการกองช่างและพนักงานส่วนตำบลในสังกัดกองช่าง ประจำปีงบประมาณ 2563 เขียนโดย สำนักปลัด 29
คำสั่ง อบต.เหล่าบกที่ 009/2563 เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนตำแหน่งผู้อำนวยการกองคลังและพนักงานส่วนตำบลในสังกัดกองคลัง ประจำปีงบประมาณ 2563 เขียนโดย สำนักปลัด 18
คำสั่ง อบต.เหล่าบกที่ 008/2563 เรื่องแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนรองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ 2563 เขียนโดย สำนักปลัด 21
คำสั่ง อบต.เหล่าบกที่ 007/2563 เรื่องแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนตำแหน่งหัวหน้าสำนักปลัดและพนักงานส่วนตำบลในสังกัดสำนักงานปลัด ประจำปีงบประมาณ 2563 เขียนโดย สำนักปลัด 22
คำสั่ง อบต.เหล่าบก ที่ 006/2563 เรื่องแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ 2563 เขียนโดย สำนักปลัด 21
คำสั่ง อบต.เหล่าบกเรื่อง มอบอำนาจของปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลให้รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปฏิบัติราชการแทน เขียนโดย สำนักปลัด 19

footer