header

ควบคุมภายใน

สำหรับสมาชิก

085208
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ก่อน
เดือนนี้
เดือนก่อน
ทั้งหมด
132
159
387
84468
1520
2575
85208
หมายเลขไอพี: 54.156.37.174
เวลาเครื่องแม่ข่าย: 2018-04-25 20:55:48

เนื้อหาอื่นๆ...

  1. ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าบก เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาตามโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 1 หมู่ 3 หมู่ 5 หมู่ 7 หมู่ 8 และหมู่ 12 รวม 7 โครงการ ตำบลเหล่าบก อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี
  2. ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าบก เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาตามโครงการขุดลอกหนองน้ำสาธารณะ หมู่ 4 หมู่ 10 และหมู่ 11 ตำบลเหล่าบก อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี
  3. ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าบก เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาตามโครงการก่อสร้างถนนลูกรังเพื่อการเกษตร หมู่ 3,5,6,7,8 และ 10 รวม 11 โครงการ ตำบลเหล่าบก อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี
  4. การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานจ้างก่อสร้าง ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างท่อพักน้ำระบบประปาหมู่บ้าน บ้านหลักชัย หมู่ที่ 11

footer