header

ควบคุมภายใน

สำหรับสมาชิก

085215
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ก่อน
เดือนนี้
เดือนก่อน
ทั้งหมด
139
159
394
84468
1527
2575
85215
หมายเลขไอพี: 54.156.37.174
เวลาเครื่องแม่ข่าย: 2018-04-25 21:01:02

เนื้อหาอื่นๆ...

  1. การเปิดเผยราคากลาง และ การคำนวณราคากลางงานจ้าง ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเศรษฐี ตำบลเหล่าบก อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี
  2. การเปิดเผยราคากลาง และ การคำนวณราคากลางงานจ้าง ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ด้านทิศตะวันออกหมู่บ้าน (เส้นที่ 2) หมู่ที่ 12 บ้านหนองหลัก ตำบลเหล่าบก อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลร
  3. การเปิดเผยราคากลาง และ การคำนวณราคากลางงานจ้าง ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ด้านทิศตะวันออกหมู่บ้าน (เส้นที่ 1) หมู่ที่ 12 บ้านหนองหลัก ตำบลเหล่าบก อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลร
  4. การเปิดเผยราคากลาง และ การคำนวณราคากลางงานจ้าง ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า หมู่ที่ 1 ตำบลเหล่าบก อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี

footer