header

ควบคุมภายใน

สำหรับสมาชิก

087719
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ก่อน
เดือนนี้
เดือนก่อน
ทั้งหมด
115
61
445
86757
1945
2086
87719
หมายเลขไอพี: 54.166.245.10
เวลาเครื่องแม่ข่าย: 2018-05-25 21:58:38

การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานจ้างก่อสร้างตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้ง 4 แห่ง สังกัด อบต.เหล่าบก

logo

การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานจ้างก่อสร้างตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้ง 4 แห่ง สังกัด อบต.เหล่าบก

อ่านเพิ่มเติม: การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานจ้างก่อสร้างตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลา...

การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานจ้างก่อสร้างตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมศาลาหลักทัน บ้านโนนชาติ หมู่ที่ 5และโครงการปรับปรุงศาลาประชาคมหมู่ 11 บ้านหลักชัย

logo

การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานจ้างก่อสร้างตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมศาลาหลักทัน บ้านโนนชาติ หมู่ที่ 5และโครงการปรับปรุงศาลาประชาคมหมู่ 11 บ้านหลักชัย

อ่านเพิ่มเติม: การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานจ้างก่อสร้างตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลา...

เนื้อหาอื่นๆ...

  1. การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานจ้างก่อสร้างตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการปรัปรุงซ่อมแซมศาลาหลักทัน บ้านโนนชาติ หมู่ที่ 5 และโครงการปรับปรุงศาลาประชาคมหมู่ที่ 11 บ้านหลักชัย
  2. ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าบก เรื่องประกาศสอบราคาซื้อรถยนต์บรรทุกดีเซล (กองช่าง)จำนวน 1 คัน
  3. ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าบก เรื่อง ยกเลิกประกาศสอบราคาซื้อรถยนต์บรรทุกดีเซล (กองช่าง) จำนวน 1 คัน
  4. ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าบก เรื่องสอบราคาซื้อรถยนต์บรรทุกดีเซล (กองช่าง)จำนวน 1 คัน

footer